Del erfaring - Finn løsning - Finn skjema -  Seminar - Kurs

 

Komfug

OM OSS

K0NTAKT

Referater/VEDTEKTER

 

 

VEDTEKTER for Komfug
 

Årsmøter 2019

Årsberetning...
Årsplan...
Valgkomiteens innstilling...
 

Styremøter 2018 2018-09-17 KOMFUG møtereferat
2018-03-06 KOMFUG møtereferat
2018-01-09 KOMFUG møtereferat
 
Årsmøte 2018 Protokoll
Innkallingen
Årsberetning
Regnskap/budsjett
Arbeidsplan

 
Styremøter 2017 2017-10-31 KOMFUG møtereferat
2017-09-18 KOMFUG møtereferat

2017-09-05 KOMFUG møtereferat
2017-06-19 KOMFUG møtereferat
2017-05-29 KOMFUG møtereferat
2017-05-08 KOMFUG møtereferat
2017-04-18 KOMFUG møtereferat
2017-03-20 KOMFUG møtereferat
 
Årsmøte 2017

Protokoll fra årsmøte 2017

Innkalling

Årsberetning

Regnskap/budsjett

Vedtektsendring

Valgkomiteens innstilling

Arbeidsplan

 

Styremøter 2016

2016-09-01 KOMFUG møtereferat

2016-09-22 KOMFUG møtereferat

2016-12-19 KOMFUG møtereferat

2017-01-26 KOMFUG møtereferat

 

FAU OPPLÆRINGEN 2016

Innkalling
Program
Styrearbeid og styrets mandat
Organisering av FAU og arbeidet i FAU
Natteravnene
Gruppearbeid/gruppesammensetning

 

Årsmøte 2016

Protokoll fra årsmøte 2016

Innkalling 

Årsmelding 

Arbeidsplan 

Regnskap 2015 

Valgkomiteens innstilling

 

Årsmøtepapirer 2015

Agenda 

Årsberetning 

Arbeidsplan 

Budsjett 

Valg 

   
   

 

 

Andre saker:


Publisert:2015 Helge

Komfug oppfordrer alle skoler til å delta i årets Rajshahi-aksjon. Dette er et veldig viktig arbeid som Kristiansand har drevet med i snart 45 år! Du kan lese mer om årets aksjon på https://www.facebook.com/rajshahi.kristiansand.2015Publisert: 2015 Arild Rekve Oppvekstdirektør

Hei og takk for i går.
Dere i Komfug arrangerte et veldig viktig og godt møte i går. Så gøy at det ble så vellykket på alle måter. Marco var virkelig god og hadde et budskap som tydeligvis gikk inn hos alle frammøtte.
Tusen takk for innsatsen dere gjør i Komfug!!

Med vennlig hilsen
Arild Rekve

 

Mandag 13. april 2015

 

Marco Elsafadi (f.1976) er palestinsk flyktning og kom til Norge med familie i 1987. Han er basketballspiller på toppnivå og har representert det norske landslaget i 12 år.
I 1993 begynte han sitt engasjement for barn og unge og i 2002 stiftet han organisasjonen New Page som fram til 2011 jobbet med vanskeligstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblemer og vold.
I løpet av tre år ekspanderte organisasjonen til 60 ansatte og ble dermed en meget viktig støttespiller for barnevernet i Oslo, Bergen og Stavanger.
Marco er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker – på godt og vondt. Livet handler om samarbeid. Mennesker bygger hverandre og bryter hverandre ned daglig. Er vi bevisst vårt ansvar i samspill med våre medmennesker?

 

Les mer på denne linken:

http://marco.no/marco-elsafadi/

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 


Linker

LOKALT:

Oppvekststyret
Flere kommer

SKOLER:

Link til alle skolene finner du litt ned på denne siden.
Klikk her..