Del erfaring - Finn løsning - Finn skjema -  Seminar - Kurs

 

Komfug

OM OSS

K0NTAKT

Referater/VEDTEKTER

 

Om oss        Kommunalt Foreldreutvalg (KOMFUG)

 

 

Hva er KOMFUG?


Hvorfor kommunalt foreldreutvalg ?

Foreldrene har hovedansvaret for barnas opplæring og oppfostring.
Viktige beslutninger om barns oppvekstvilkår tas på kommunenivå.
Foreldrenes ståsted er forskjellig fra politikernes, lærernes og skoleadministrasjonens.
Foreldrenes engasjement har betydning for den enkelte elevs utbytte av ti år på skolen.
Vi bryr oss!


Hva gjør et kommunalt foreldreutvalg?

Målbærer og ivaretar foreldrenes interesser og synspunkter overfor politikere og
     skoleadministrasjon.
Har direkte kontakt med klassekontaktutvalg (KKU) og foreldrene i skolestyrene ved skolene
     i kommunen.
Holder samlinger for erfarings­utveksling og opplæring av klassekontakter, arrangerer temakvelder.
Er synlige, aktive og konstruktive med spillere for en best mulig skole for det enkelte barn.
Setter eleven i sentrum.


Hvem er med i et kommunalt foreldreutvalg? Foreldre fra alle kommunens skoler har muligheten


Årsmøtet, hvor alle kommunale skoler er invitert, velger styret i KOMFUG.
Alle kommunens skoler bør være representert på årsmøtet og ha meldt inn kandidater til styret.
Alle skoletyper bør være representert i utvalget.
Alle geografiske områder/soner i kommunen skal ha minst en representant i styret.
 

Har du noen spørsmål til oss? ta kontakt!

 

 


 

Komfug organiserer foreldrenes interesser overfor politikere og administrasjon i Kristiansand kommune vedrørende skolespørsmål.


Komfug er tuftet på prinsippet om at foreldrene bryr seg og det er også nedfelt i Opplæringslova at foreldrene har rett til å ha med bestemmelse i barnas hverdag på skolen.


Komfugs styremedlemmer og varamenn blir valgt av årsmøtet hvor alle kommunale skoler i Kristiansand er invitert til å delta I forkant innhentes forslag på kandidater til styret, men det kan også fremmes forslag på årsmøtet. Våre hovedpunkter i formålsparagrafen for KOMFUG sier følgende:

Komfug skal være et formelt organ, partipolitisk uavhengig, som skal ivareta foreldres interesser og barnas fremtid.

Komfug skal være et naturlig bindeledd mellom skolenes styrer, KKU og skoleetaten, skal fortrinnsvis engasjere seg i saker av generell betydning for hele Kristiansandsskolen og skal arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, elevene, skolen, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen.


Komfug skal påvirke den kommunale skolepolitikken til barnas beste.


Komfug skal være et hørings- og rådgivende utvalg hva angår skolesaker.


Komfug skal drive informasjonsarbeid og ideskapning samt bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid på og mellom de ulike grunnskolene i kommunen.


Komfug skal legge til rette for økt foreldreengasjement for derved å gi den enkelte elev et best mulig utbytte av sin skolegang.

Komfug legger ut aktuell informasjon på dette nettstedet.

Bruk det aktivt!
Gjør det til en vane å sjekke innom sidene før dere har møte i foreldreutvalg, FAU eller i styret.

Send oss deres mening om de tidsaktuelle sakene.

 

 

Styret består i dag av 8 medlemmer. Styret er valgt på årsmøte.
Sissel Francke er leder av Kristiansand kommunale foreldreutvalg.

 

 

Styremedlemmer i Kommunalt foreldreutvalg i Kristiansand

 

Leder      
Sissel Francke sisfrancke@gmail.com Møvik 907 23 765
Nest Leder      
Kirsti Timenes kirsti.timenes@gmail.com Grim 414 34 635
Sekretær/regnskap/web
Tom garman Bjørnsen tom@garman.no Grim 911 01 963
Styremedlemmer      
Olav Langmyr olav.langmyr@gmail.com Vardåsen 905 05 808
Pål Espen Dybvik paalespen.dybvik@nov.com Torridal 915 61 305
Geir Magne Abusdal gmab@online.no Grim 975 86 331
Stein Roger Bjørheim Stein.bjorheim@getmail.no Presteheia 481 44 429
Monica Strandmyr monicastrandmyr@gmail.com Wilds minne 413 22 645
Torkil Trygstad Torkil.trygstad@gmail.com Haumyrheia 977 60 460
David Johannessen David.johannessen@gmail.com Solholmen 451 21 222
Bjarte Mjaaseth Bjarte.andre.mjaaseth@gmail.com Ve 415 12 326
       

 

 

 

Bydel Øst:

Dvergsnes, Haumyrheia, Heståsen, Holte, Hånes, Kringsjå, Strømme, Vardåsen, Ve, Vigvoll
 

Bydel Lund:

Fagerholt, Justvik, Lovisenlund, Oddemarka, Prestheia, Wilds Minne, Havlimyra
 

Bydel Sentrum:

Grim, Hellemyr, KJ Minne, Krossen, Mosby, Solholmen, Todda, Torridal
 

Bydel Vest:

Fiskå, Flekkerøy, Karuss, Lindebø, Møvik, Sjøstrand, Slettheia, Voie, Vågsbygd, Torkelsmyra, Øvre Slettheia, Åsane 


Linker

LOKALT:

Oppvekststyret

SKOLER
:
Link til alle skolene finner du litt ned på denne siden.
Klikk her..

 

STYRET I KOMFUG
Leder
Sissel Francke

Nest Leder
Kirsti Timenes

Sekretær/regnskap/web
Tom garman Bjørnsen
Styremedlemmer
Olav Langmyr

Paal Espen Dybvik

Geir Magne Abusdal

Stein Roger Bjørheim

Monica Strandmyr

Torkil Trygstad

David Johannessen

Bjarte Mjaaseth