Del erfaring - Finn løsning - Finn skjema -  Seminar - Kurs

 

Komfug

OM OSS

K0NTAKT

Referater/VEDTEKTER

 

Om oss        Kommunalt Foreldreutvalg (KOMFUG)

 

 

Hva er KOMFUG?


Hvorfor kommunalt foreldreutvalg ?

Foreldrene har hovedansvaret for barnas opplæring og oppfostring.
Viktige beslutninger om barns oppvekstvilkår tas på kommunenivå.
Foreldrenes ståsted er forskjellig fra politikernes, lærernes og skoleadministrasjonens.
Foreldrenes engasjement har betydning for den enkelte elevs utbytte av ti år på skolen.
Vi bryr oss!


Hva gjør et kommunalt foreldreutvalg?

Målbærer og ivaretar foreldrenes interesser og synspunkter overfor politikere og
     skoleadministrasjon.
Har direkte kontakt med klassekontaktutvalg (KKU) og foreldrene i skolestyrene ved skolene
     i kommunen.
Holder samlinger for erfarings­utveksling og opplæring av klassekontakter, arrangerer temakvelder.
Er synlige, aktive og konstruktive med spillere for en best mulig skole for det enkelte barn.
Setter eleven i sentrum.


Hvem er med i et kommunalt foreldreutvalg? Foreldre fra alle kommunens skoler har muligheten


Årsmøtet, hvor alle kommunale skoler er invitert, velger styret i KOMFUG.
Alle kommunens skoler bør være representert på årsmøtet og ha meldt inn kandidater til styret.
Alle skoletyper bør være representert i utvalget.
Alle geografiske områder/soner i kommunen skal ha minst en representant i styret.
 

Har du noen spørsmål til oss? ta kontakt!

 

 


 

Komfug organiserer foreldrenes interesser overfor politikere og administrasjon i Kristiansand kommune vedrørende skolespørsmål.


Komfug er tuftet på prinsippet om at foreldrene bryr seg og det er også nedfelt i Opplæringslova at foreldrene har rett til å ha med bestemmelse i barnas hverdag på skolen.


Komfugs styremedlemmer og varamenn blir valgt av årsmøtet hvor alle kommunale skoler i Kristiansand er invitert til å delta I forkant innhentes forslag på kandidater til styret, men det kan også fremmes forslag på årsmøtet. Våre hovedpunkter i formålsparagrafen for KOMFUG sier følgende:

Komfug skal være et formelt organ, partipolitisk uavhengig, som skal ivareta foreldres interesser og barnas fremtid.

Komfug skal være et naturlig bindeledd mellom skolenes styrer, KKU og skoleetaten, skal fortrinnsvis engasjere seg i saker av generell betydning for hele Kristiansandsskolen og skal arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, elevene, skolen, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen.


Komfug skal påvirke den kommunale skolepolitikken til barnas beste.


Komfug skal være et hørings- og rådgivende utvalg hva angår skolesaker.


Komfug skal drive informasjonsarbeid og ideskapning samt bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid på og mellom de ulike grunnskolene i kommunen.


Komfug skal legge til rette for økt foreldreengasjement for derved å gi den enkelte elev et best mulig utbytte av sin skolegang.

Komfug legger ut aktuell informasjon på dette nettstedet.

Bruk det aktivt!
Gjør det til en vane å sjekke innom sidene før dere har møte i foreldreutvalg, FAU eller i styret.

Send oss deres mening om de tidsaktuelle sakene.

 

 

Styret består i dag av 8 medlemmer. Styret er valgt på årsmøte.
Sissel Francke er leder av Kristiansand kommunale foreldreutvalg.

 

 

Kommunalt foreldreutvalg i Kristiansand

 

Til år

 

Verv

Navn /  e-post

Tlf

Skole / Bydel

2021

 

Leder

 

 

 

2020    

 

Nestleder

 

 

 

2021

 

Sekretær

 

 

 

2020

Sitter

Regnskap

Tom Garman Bjørnsen

tom@garman.no 

91101963

Krossen

Sentrum

2020

Gjenvalg

Medlem

Kirsti Timenes

kirsti.timenes@gmail.com 

41434635

Solholmen

Sentrum

2020

Sitter

Medlem

David Johannessen

David.johannessen@gmail.com 

45121222

Solholmen

Sentrum

2021

Ny

Medlem

Line Margrethe Drange Neset

linnes@udf.no 

90121677

Grim

Sentrum

2021

Ny

Medlem

Ragnhild Kvanneid Hagen

ragnhild.kvanneid.hagen@gmail.com 

48198821

Mosby

Sentrum

2020

Sitter

Medlem

Stein Roger Bjørheim

Stein.bjorheim@getmail.no 

48144429

Presteheia

Lund

2020

Sitter

Medlem

Monica Strandmyr

monicastrandmyr@gmail.com 

48653748

Wilds minne

Lund

2020

Sitter

Medlem

Edgar Haugskott

edgar.haugskott@nordicdoor.no 

46796810

Fagerholt

Lund

2021

Ny

Medlem

Geir Willy Haugen

geirwilly@outlook.com 

95559959

Lovisenlund

Lund

2021

Ny

Medlem

Sirill Berg

sirillberg@gmail.com 

97006061

Fiskå

Vest

2021

Ny

Medlem

Thelma Rut Magnusdottir

thelmarm@gmail.com 

90810755

Øvre Slettheia Vest

2020

Sitter

Medlem

Torkil Trygstad

Torkil.trygstad@gmail.com 

97760460

Haumyrheia

Øst

2020

Sitter

Medlem

Olav Langmyr

olav.langmyr@gmail.com 

90505808

Vardåsen

Øst

2021

Gjenvalg

Medlem

Bjarte Mjåseth

Bjarte.andre.mjaaseth@gmail.com 

41512326

Ve

Øst

2021

Ny

Medlem

Eyvind Strømsvåg

eyvinds@gmail.com  91372666

 

Strømme

Øst

2021

Ny

Medlem

Rabia Sheikh

softqueen2222@hotmail.com 

46363649

Strømme

Øst

2021

Ny

Medlem

Liv Torunn Osnes-Azimi

livt_osnes@hotmail.com 

90789681

Ve

Øst

Valgkomité: Tom Garman Bjørnsen og Sirill Berg

 

 

 

 

Bydel Øst:

Dvergsnes, Haumyrheia, Heståsen, Holte, Hånes, Kringsjå, Strømme, Vardåsen, Ve, Vigvoll
 

Bydel Lund:

Fagerholt, Justvik, Lovisenlund, Oddemarka, Prestheia, Wilds Minne, Havlimyra
 

Bydel Sentrum:

Grim, Hellemyr, KJ Minne, Krossen, Mosby, Solholmen, Todda, Torridal
 

Bydel Vest:

Fiskå, Flekkerøy, Karuss, Lindebø, Møvik, Sjøstrand, Slettheia, Voie, Vågsbygd, Torkelsmyra, Øvre Slettheia, Åsane 


Linker

LOKALT:

Oppvekststyret

SKOLER
:
Link til alle skolene finner du litt ned på denne siden.
Klikk her..

 

STYRET I KOMFUG
Leder
Sissel Francke

Nest Leder
Kirsti Timenes

Sekretær/regnskap/web
Tom garman Bjørnsen
Styremedlemmer
Olav Langmyr

Paal Espen Dybvik

Geir Magne Abusdal

Stein Roger Bjørheim

Monica Strandmyr

Torkil Trygstad

David Johannessen

Bjarte Mjaaseth