Del erfaring - Finn løsning - Finn skjema -  Seminar - Kurs

 

Komfug

OM OSS

K0NTAKT

Referat

 

 

Velkommen til Kommunalt Foreldreutvalg (KOMFUG)

Ønsker du å motta informasjon om seminar og foredrag i forbindelse med din skole og ditt barn,
så send oss en e-post her.. og vi meiler deg nå noe skjer.

Hva er Komfug.?  les mer..

 


Publisert:17.11.2017

Årets foredrag og event: foreldrenettverk

De frammøtte fikk med seg et forrykende foredrag om psykisk helse og gode verktøy for både gjennomføre og vedlikeholde et foreldrenettverk.

Takk for en flott kveld alle sammen.

 

 

 

 


Publisert:17.10.2017

takk for en fin kveld på STYRE- OG FAU OPPLÆRINGEN

I overkant av 50 representanter fra skolene og foresatte var tilstede.
Presentasjonene fra Sissel Francke, Roy Wiken og Kristine Hasund finner du nedenfor.

Styrets oppgaver v/Roy Wiken..

FAUs oppgaver v/Sissel Francke

Foreldrenettverk v/Kristine Hasund

 

Det er nå åpnet for påmelding til foredraget med Mia Börjesson & Kristine Hasund

Påmelding kan du gjøre her..

 


Publisert:15.10.2017

KOMFUG inviterer til foredrag med Mia Börjesson & Kristine Hasund
Sted: Niels Henrik Abels hus, Tordenskjoldsgate 68.
Tid: Torsdag 16. nov. kl 17.30 - 19.30.

Tema: Foreldrenettverk i skolen
Foreldresamarbeid i skolen handler i stor grad om skolens samarbeid med den enkelte elev og hans/hennes foreldre, og i mindre grad om å tilrettelegge for samarbeid foreldrene imellom.
Foredraget presenterer en enkel modell for hvordan man kan jobbe langsiktig og systematisk med å bygge nettverk mellom foreldre. Målet er å styrke og vedlikeholde det sosiale miljøet blant foreldre og elever, og å forebygge mobbing og psykososiale vansker.

Les mer..

 


Publisert:14.09.2017

STYRE- OG FAU OPPLÆRINGEN mandag 16.10.2017 kl. 17:30 på Kongsgård Skolesenter

Innkalling er sendt ut til styreledere, FAU'ene og rektorer.

 


Publisert:20.03.2017

Ny leder og nestleder i styret i KOMFUG

Sissel Francke er ny leder og  Lene Brastad Larsen er ny nestleder.

 


Publisert:14.03.2017

kontaktinformasjon fra årsmøte i KOMFUG er oppdatert

Velkommen til 3 nye medlemmer i styret, og tusen takk for jobben til avtroppende leder Helg Stahl

 


Publisert:02.02.2017

årsmøtepapirer 2017

Innkalling..    Årsberetning..    Regnskap/budsjett..    Vedtektsendring..    Arbeidsplan..

 


Publisert:02.11.2016

STYRE- OG FAU OPPLÆRINGEN Onsdag 2.11.2016 på Kongsgård Skolesenter

Takk for topp oppmøte, super innsats og bra  gjennomføring til alle sammen.

Nedenfor finner du presentasjonene som ble brukt:

Program...
Styrearbeid og styrets mandat...
Organisering av FAU og arbeidet i FAU...
Spørreundersøkelse angående retningslinjer for permisjon og turer i skolens regi
Natteravnene...
Presentasjon av årets hovedtema for KOMFUG
Gruppearbeid/gruppesammensetning...
 


Publisert:19.08.2016

Møt opp i Tresse lørdag den 27.08.16 kl 12-16.

BRY DEG-dag med temaet; "Å vokse opp er å ta valg", hvordan voksne kan være med å skape gode og trygge oppvekstvilkår for sine barn i sitt nærmiljø.
 


Publisert:19.05.2016 - Oppdatert 30.05.2016
DA NÆRMER DET SEG ÅRSMØTE på Kongsgård Skolesenter

Kongsgård Allé 20 på Lund. Tirsdag 31. mai kl. 17:00

Alle grunnskolene i Kristiansand er invitert til årsmøte i KOMFUG
Hver skole kan møte med 2 representanter med stemmerett.

Se innkalling...   /   Årsmelding...   /   Arbeidsplan 2016-2017...

Regnskap 2015...  /  Valgkomiteens innstilling...

 


Publisert:13.04.2016
Vellykket temakveld og god stemning i N
iels Henrik Abels hus onsdag 13. april 2016

"Avdekke og motvirke vold mot barn!"  og  "Holdningsskapende arbeid og det å bry seg!"

Bra oppslutning

Ada Sofie Austegard og Torbjørn Trommestad

   


Publisert:13.01.2016
HENVENDELSE FRA KOMFUG TIL FAU V/LEDER

Vi i KOMFUG kommer gjerne på besøk på et FAU møte ved deres skole. Dette for å orientere litt om KOMFUG og saker vi arbeider med. I tillegg er det fint med en dialog med de ulike Foreldreutvalgene i skolen. Dette både for å få en dialog mellom KOMFUG og FAU hva angår viktige saker, og for å få innspill til saker og tema som kan være aktuelle å løfte opp i KOMFUG.
Om dere ønsker slikt besøk av oss på et av deres FAU møter, er det flott om dere gir oss en tilbakemelding på dette.
Slik tilbakemelding sendes til: post@komfug.no

Se skoleoversikten her..

 


Publisert:18.12.2015
Nytt utvalg oppnevnt i statsråd.

Følgende medlemmer er oppnevnt til Foreldreutvalget for grunnopplæringen for perioden 2016–2019:

Gunn Iren Gulløy Müller, forsker/sivilingeniør, Porsgrunn (leder)
Ole Petter Østerbø, rådgiver, Lillehammer (nestleder)
Elin Refsland, veileder, Eigersund
Rune Benonisen, nasjonalparkforvalter, Nordreisa
Lise Lundh, rådgiver, Oslo
Henrik Henriksen Gaup, saksbehandler, Troms
Ubah Aden, rådgiver, Oslo

Varamedlemmer:
Jan-Erik Wikdahl, IT-konsulent, Trondheim
Benedicte Bergseng Mæland, seniorrådgiver, Bærum

 

Årshjul 2016

Neste styremøte i Komfug:

 

Seminarer 2015

Publisert:13.04.2015 Tom garman Bjørnsen
Seminar med Marco Elsafadi i Camilla Collets auditorium i Kristiansand.

Alle skolene og barnehavene i Kristiansand var invitert, og de stilte opp i et imponerende antall til et godt og tankevekkende foredrag med Marco. Også Oppvekstdirektør Arild Rekve var på podiet.

Gledelig å se at så mange engasjerer seg når mobbing og hvordan få til gode relasjoner står på programmet.

Takk til alle for fremmøte, og lykke til med arbeidet fremover.

 

Les reportasjen i fvn.no her..

Les mer om Marco på denne linken: http://marco.no/marco-elsafadi/

Link til oppvekstyret finner du i øverst høyre kant.


 

Marco

Deltakere

Arild / Roy / Marco

Styret i Komfug

 

 


Linker     

 

Mest brukte:


Hjem skole samarbeid

Facebook
Oppvekststyret
Natteravn

SKOLER:
Link til alle skolene finner du litt ned på denne siden.
Klikk her..

 

til komfug

 

SENTRALT:

Foreldreutvalget
Folkehelse
Kunnskapsløftet
Utdanning.no
Norge.no
Lovdata.no
 

FLERE LINKER:

LEX

LMS

Juniorlinken
 

STYRET I KOMFUG
Leder
Sissel Francke
Nest Leder
Lene Brastad Larsen
Sekretær/regnskap/web
Tom garman Bjørnsen
Styremedlemmer
Marina Marlen Cervellino
Olav Langmyr

Solveig Waage

Kirsti Timenes

Pål Espen Dybvik
 

Merete åpner foredraget

 
 


Siden er designet av

Tom garman Bjørnsen
Web Design