Del erfaring - Finn løsning - Finn skjema -  Seminar - Kurs

 

Komfug

OM OSS

K0NTAKT

Referater/VEDTEKTER

 

 

Publisert: Februar 2021

Vi bygger ny hjemmeside.

 

Følg oss på denne linken:   Til ny hjemmeside

 

 

Velkommen til Kommunalt Foreldreutvalg  KOMFUG

Ønsker du å motta informasjon om seminar og foredrag i forbindelse med din skole og ditt barn,
så send oss en e-post her.. og vi meiler deg nå noe skjer.

Hva er Komfug.?  les mer..     Protokoller og referater..
 

Publisert:27.09.2019

STYRE- OG FAU OPPLÆRINGEN 26.09.2019
Takk til engasjerte deltakere for fremmøte.
Nedenfor finner du presentasjonene som ble brukt denne kvelden.

Styrearbeid v/Roy Wiken

 

 


Publisert:09.04.2019

FLEKSIBEL SKOLESTART
Forrige uke foreslo KrF i Bystyret at Kristiansand skulle utrede om kommunen kunne bli en pilotkommune for fleksibel skolestart. Det har de fått gjennomslag for. KRF sier at det er fordi det er mange foreldre som ønsker dette.

KOMFUG vil be FAUene komme med tilbakemelding på denne påstanden.

Her er link til reportasjer.
fvn.no/nyheter/lokalt
vg.no/nyheter/innenriks

 


Publisert:24.02.2019

ÅRSMØTEPAPIRER 2019:

- Årsberetning...

- Årsplan...

- Valgkomiteens innstilling...

 


Publisert:08.11.2018   Oppdatert:09.12.2018

Takk for oppmøte !! (torsdag 8/11-18)
Oppdateringer og det våre foredragsholdere vil dele med oss blir lagt ut nedenfor.

- Presentasjonen til Sissel Francke (FAU)

- Foreldrenettverk Kristine Hasund (UIA)
 


Publisert:12.10.2018

INNKALLING TIL DEN ÅRLIGE STYRE- OG FAU OPPLÆRINGEN
Kommunalt foreldreutvalg (KOMFUG), i samarbeid med oppvekstdirektøren, ønsker
velkommen til den årlige styre- og FAU opplæringen. Vi ønsker at styreleder, FAU-leder
(eller andre representanter fra FAU) og rektor på deres skole møter til denne samlingen:
Torsdag 8. november kl. 17:30 – 19:30 på Kongsgård Skolesenter, Adr: Kongsgård allé 20

Punkter i møtet blir:
- Arbeid i skolestyret, samt mandat
- Informasjon fra natteravnene
- FAU-arbeid
- Informasjon om KOMFUG
- Foreldrenettverk v/Kristine Hasund og Stein Roger Bjørheim
- Gruppearbeid/diskusjoner
Det er viktig at alle skoler er representert og da helst med både foresatte (FAU) og
administrasjon (rektor). Det blir et møte med fokus på informasjon og dialog.

Vel møtt.

Med vennlig hilsen
Sissel Francke
leder
 

Vedlegg: 

Innkallingen
Foreldrenettverk-veiledning
 


Publisert:16.01.2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Alle grunnskolene i Kristiansand innkalles med dette til årsmøte i Kommunalt foreldreutvalg (KOMFUG)
Dato: Tirsdag 13. februar kl. 18.00 – 19.00

Sted: Kongsgård Skolesenter Kongsgård allé 20

 

årsmøtepapirer 2018

Innkallingen..     Årsberetning..    Regnskap/budsjett..    Arbeidsplan..

 


Publisert:30.01.2018

workshop aktuell for foreldreutvalg   (Tirsdag 6.feb. kl. 18:-19:30)

Workshop om inkluderingsverktøyet ALLEMED. Dette er et enkelt, gratis verktøy med mål om å inkludere alle barn og unge i aktiviteter og arrangementer – uavhengig av foreldres økonomi.
Les mer.. en by for alle..

 


Publisert:17.11.2017

Årets foredrag og event: foreldrenettverk

De frammøtte fikk med seg et forrykende foredrag om psykisk helse og gode verktøy for både gjennomføre og vedlikeholde et foreldrenettverk.

Takk for en flott kveld alle sammen.

 

 

 

 


Publisert:17.10.2017

takk for en fin kveld på STYRE- OG FAU OPPLÆRINGEN

I overkant av 50 representanter fra skolene og foresatte var tilstede.
Presentasjonene fra Sissel Francke, Roy Wiken og Kristine Hasund finner du nedenfor.

Styrets oppgaver v/Roy Wiken..

FAUs oppgaver v/Sissel Francke

Foreldrenettverk v/Kristine Hasund

 

Det er nå åpnet for påmelding til foredraget med Mia Börjesson & Kristine Hasund

Påmelding kan du gjøre her..

 


Publisert:15.10.2017

KOMFUG inviterer til foredrag med Mia Börjesson & Kristine Hasund
Sted: Niels Henrik Abels hus, Tordenskjoldsgate 68.
Tid: Torsdag 16. nov. kl 17.30 - 19.30.

Tema: Foreldrenettverk i skolen
Foreldresamarbeid i skolen handler i stor grad om skolens samarbeid med den enkelte elev og hans/hennes foreldre, og i mindre grad om å tilrettelegge for samarbeid foreldrene imellom.
Foredraget presenterer en enkel modell for hvordan man kan jobbe langsiktig og systematisk med å bygge nettverk mellom foreldre. Målet er å styrke og vedlikeholde det sosiale miljøet blant foreldre og elever, og å forebygge mobbing og psykososiale vansker.

Les mer..

 


Publisert:14.09.2017

STYRE- OG FAU OPPLÆRINGEN mandag 16.10.2017 kl. 17:30 på Kongsgård Skolesenter

Innkalling er sendt ut til styreledere, FAU'ene og rektorer.

 


Publisert:20.03.2017

Ny leder og nestleder i styret i KOMFUG

Sissel Francke er ny leder og  Lene Brastad Larsen er ny nestleder.

 


Publisert:14.03.2017

kontaktinformasjon fra årsmøte i KOMFUG er oppdatert

Velkommen til 3 nye medlemmer i styret, og tusen takk for jobben til avtroppende leder Helg Stahl

 


Publisert:02.02.2017

årsmøtepapirer 2017

Innkalling..    Årsberetning..    Regnskap/budsjett..    Vedtektsendring..    Arbeidsplan..

 


Publisert:02.11.2016

STYRE- OG FAU OPPLÆRINGEN Onsdag 2.11.2016 på Kongsgård Skolesenter

Takk for topp oppmøte, super innsats og bra  gjennomføring til alle sammen.

Nedenfor finner du presentasjonene som ble brukt:

Program...
Styrearbeid og styrets mandat...
Organisering av FAU og arbeidet i FAU...
Spørreundersøkelse angående retningslinjer for permisjon og turer i skolens regi
Natteravnene...
Presentasjon av årets hovedtema for KOMFUG
Gruppearbeid/gruppesammensetning...
 


Publisert:19.08.2016

Møt opp i Tresse lørdag den 27.08.16 kl 12-16.

BRY DEG-dag med temaet; "Å vokse opp er å ta valg", hvordan voksne kan være med å skape gode og trygge oppvekstvilkår for sine barn i sitt nærmiljø.
 


Publisert:19.05.2016 - Oppdatert 30.05.2016
DA NÆRMER DET SEG ÅRSMØTE på Kongsgård Skolesenter

Kongsgård Allé 20 på Lund. Tirsdag 31. mai kl. 17:00

Alle grunnskolene i Kristiansand er invitert til årsmøte i KOMFUG
Hver skole kan møte med 2 representanter med stemmerett.

Se innkalling...   /   Årsmelding...   /   Arbeidsplan 2016-2017...

Regnskap 2015...  /  Valgkomiteens innstilling...

 


Publisert:13.04.2016
Vellykket temakveld og god stemning i N
iels Henrik Abels hus onsdag 13. april 2016

"Avdekke og motvirke vold mot barn!"  og  "Holdningsskapende arbeid og det å bry seg!"

Bra oppslutning

Ada Sofie Austegard og Torbjørn Trommestad

   


Publisert:13.01.2016
HENVENDELSE FRA KOMFUG TIL FAU V/LEDER

Vi i KOMFUG kommer gjerne på besøk på et FAU møte ved deres skole. Dette for å orientere litt om KOMFUG og saker vi arbeider med. I tillegg er det fint med en dialog med de ulike Foreldreutvalgene i skolen. Dette både for å få en dialog mellom KOMFUG og FAU hva angår viktige saker, og for å få innspill til saker og tema som kan være aktuelle å løfte opp i KOMFUG.
Om dere ønsker slikt besøk av oss på et av deres FAU møter, er det flott om dere gir oss en tilbakemelding på dette.
Slik tilbakemelding sendes til: post@komfug.no

Se skoleoversikten her..

 


Publisert:18.12.2015
Nytt utvalg oppnevnt i statsråd.

Følgende medlemmer er oppnevnt til Foreldreutvalget for grunnopplæringen for perioden 2016–2019:

Gunn Iren Gulløy Müller, forsker/sivilingeniør, Porsgrunn (leder)
Ole Petter Østerbø, rådgiver, Lillehammer (nestleder)
Elin Refsland, veileder, Eigersund
Rune Benonisen, nasjonalparkforvalter, Nordreisa
Lise Lundh, rådgiver, Oslo
Henrik Henriksen Gaup, saksbehandler, Troms
Ubah Aden, rådgiver, Oslo

Varamedlemmer:
Jan-Erik Wikdahl, IT-konsulent, Trondheim
Benedicte Bergseng Mæland, seniorrådgiver, Bærum

 

Årshjul 2016

Neste styremøte i Komfug:

 

Seminarer 2015

Publisert:13.04.2015 Tom garman Bjørnsen
Seminar med Marco Elsafadi i Camilla Collets auditorium i Kristiansand.

Alle skolene og barnehavene i Kristiansand var invitert, og de stilte opp i et imponerende antall til et godt og tankevekkende foredrag med Marco. Også Oppvekstdirektør Arild Rekve var på podiet.

Gledelig å se at så mange engasjerer seg når mobbing og hvordan få til gode relasjoner står på programmet.

Takk til alle for fremmøte, og lykke til med arbeidet fremover.

 

Les reportasjen i fvn.no her..

Les mer om Marco på denne linken: http://marco.no/marco-elsafadi/

Link til oppvekstyret finner du i øverst høyre kant.


 

Marco

Deltakere

Arild / Roy / Marco

Styret i Komfug

 

 


Linker     

 

Mest brukte:


Hjem skole samarbeid

Facebook
Oppvekststyret
Natteravn

SKOLER:
Link til alle skolene finner du litt ned på denne siden.
Klikk her..

 

til komfug

 

SENTRALT:

Foreldreutvalget
Folkehelse
Kunnskapsløftet
Utdanning.no
Norge.no
Lovdata.no
 

FLERE LINKER:

LEX

LMS

Juniorlinken
 

STYRET I KOMFUG
Leder
Sirill Berg

Nest Leder

Sekretær
Geir Willy Haugen

Regnskap
Tom garman Bjørnsen
Medlemmer
Olav Langmyr

Ragnhild Kvanneid Hagen

Liv Torunn Osnes-Azimi

Stein Roger Bjørheim

Monica Strandmyr

David Johannessen

Gjermund Torkildsen

Lorena Farisas

 

Merete åpner foredraget

 
 


Siden er designet av

Tom garman Bjørnsen
Web Design