Del erfaring - Finn løsning - Finn skjema -  Seminar - Kurs

 

Komfug

Aktiviteter

ARKIV

K0NTAKT

OM OSS

 

 

Velkommen til Kommunalt Foreldreutvalg (KOMFUG) 

Ønsker du å motta informasjon om seminar og foredrag i forbindelse med din skole og ditt barn,
så send oss en e-post her.. og vi meiler deg nå noe skjer.

Hva er Komfug.?  les mer..

 


Publisert:29.09.2016

INNKALLING TIL DEN ÅRLIGE STYRE- OG FAU OPPLÆRINGEN

Til: Ledere av skolestyret - Rektorer - FAU ledere - Politiske representanter i skolestyret

KOMFUG, i samarbeid med oppvekstdirektøren, ønsker velkommen til den årlige styre- og FAU opplæringen. Vi ønsker at styreleder, rektor, FAU ledere (eller andre representanter fra FAU)
samt politisk utnevnt representant til styret på deres skole møter til denne samlingen:

Onsdag 2. november kl. 17:30 – 19:30 på Kongsgård Skolesenter

Punkter på møtet blir:
- Organisering og arbeid i FAU
- Styrets arbeid og mandat
- Natteravnene
- Presentasjon av årets tema i KOMFUG
- Presentasjon av andre aktuelle saker/tema i skolen
- Gruppearbeid/ diskusjoner for de forskjellige bydelene


Det er viktig at alle skoler er representert og da helst med både foresatte (FAU),
administrasjon (rektor) og politikere. Det blir et møte med fokus på informasjon og dialog.
Vel møtt.
Med vennlig hilsen Helge Stahl leder


PDF. fil av innkalling finner du her..

 


Publisert:19.08.2016

Møt opp i Tresse lørdag den 27.08.16 kl 12-16.

BRY DEG-dag med temaet; "Å vokse opp er å ta valg", hvordan voksne kan være med å skape gode og trygge oppvekstvilkår for sine barn i sitt nærmiljø.
 


Publisert:19.05.2016 - Oppdatert 30.05.2016
DA NÆRMER DET SEG ÅRSMØTE på Kongsgård Skolesenter

Kongsgård Allé 20 på Lund. Tirsdag 31. mai kl. 17:00

Alle grunnskolene i Kristiansand er invitert til årsmøte i KOMFUG
Hver skole kan møte med 2 representanter med stemmerett.

Se innkalling...   /   Årsmelding...   /   Arbeidsplan 2016-2017...

Regnskap 2015...  /  Valgkomiteens innstilling...

 


Publisert:13.04.2016
Vellykket temakveld og god stemning i N
iels Henrik Abels hus onsdag 13. april 2016

"Avdekke og motvirke vold mot barn!"  og  "Holdningsskapende arbeid og det å bry seg!"

Bra oppslutning

Ada Sofie Austegard og Torbjørn Trommestad

   


Publisert:31.03.2016
Siste nytt fra fug kan du lese her..Publisert:25.01.2016
Påmelding til KOMFUGs temakveld onsdag 13. april kl. 18 - 20

"Avdekke og motvirke vold mot barn!"   "Holdningsskapende arbeid og det å bry seg!"

ved Ada Sofie Austegard og Torbjørn Trommestad

Sted: Niels Henrik Abels hus, Tordenskjoldsgate 68, Kristiansand.

Påmelding på denne linken: >>>    http://stahlinfo.no/komfug/
 


Publisert:13.01.2016
HENVENDELSE FRA KOMFUG TIL FAU V/LEDER

Vi i KOMFUG kommer gjerne på besøk på et FAU møte ved deres skole. Dette for å orientere litt om KOMFUG og saker vi arbeider med. I tillegg er det fint med en dialog med de ulike Foreldreutvalgene i skolen. Dette både for å få en dialog mellom KOMFUG og FAU hva angår viktige saker, og for å få innspill til saker og tema som kan være aktuelle å løfte opp i KOMFUG.
Om dere ønsker slikt besøk av oss på et av deres FAU møter, er det flott om dere gir oss en tilbakemelding på dette.
Slik tilbakemelding sendes til: post@komfug.no

Se skoleoversikten her..

 


Publisert:18.12.2015
Nytt utvalg oppnevnt i statsråd.

Følgende medlemmer er oppnevnt til Foreldreutvalget for grunnopplæringen for perioden 2016–2019:

Gunn Iren Gulløy Müller, forsker/sivilingeniør, Porsgrunn (leder)
Ole Petter Østerbø, rådgiver, Lillehammer (nestleder)
Elin Refsland, veileder, Eigersund
Rune Benonisen, nasjonalparkforvalter, Nordreisa
Lise Lundh, rådgiver, Oslo
Henrik Henriksen Gaup, saksbehandler, Troms
Ubah Aden, rådgiver, Oslo

Varamedlemmer:
Jan-Erik Wikdahl, IT-konsulent, Trondheim
Benedicte Bergseng Mæland, seniorrådgiver, Bærum

 

Årshjul 2016

Neste styremøte i Komfug:

 

Seminarer 2015

Publisert:13.04.2015 Tom garman Bjørnsen
Seminar med Marco Elsafadi i Camilla Collets auditorium i Kristiansand.

Alle skolene og barnehavene i Kristiansand var invitert, og de stilte opp i et imponerende antall til et godt og tankevekkende foredrag med Marco. Også Oppvekstdirektør Arild Rekve var på podiet.

Gledelig å se at så mange engasjerer seg når mobbing og hvordan få til gode relasjoner står på programmet.

Takk til alle for fremmøte, og lykke til med arbeidet fremover.

 

Les reportasjen i fvn.no her..

Les mer om Marco på denne linken: http://marco.no/marco-elsafadi/

Link til oppvekstyret finner du i øverst høyre kant.


 

Marco

Deltakere

Arild / Roy / Marco

Styret i Komfug

 

 


Linker     

 

Mest brukte:


Hjem skole samarbeid

facebook
twitter
Oppvekststyret
Natteravn

til komfug

 

SKOLER:

Link til alle skolene finner du litt ned på denne siden..

 

Presseansvarlig:

 

 

SENTRALT:

Foreldreutvalget
Folkehelse
Kunnskapsløftet
Utdanning.no
Norge.no
Lovdata.no
 

FLERE LINKER:

LEX

LMS

Juniorlinken
 

STYRET I KOMFUG
Leder
Helge Stahl
Nest Leder
Sissel Francke
Sekretær/regnskap/web
Tom garman Bjørnsen
Styremedlemmer
Marina Marlen Cervellino
Nils Nilsen
Lene Brastad Larsen
Olav Langmyr
 

Merete åpner foredraget

 
 


Siden er designet av

Tom garman Bjørnsen
Web Design